Nikodema Rancāna konkurss izcilākajiem Latgales reģiona pedagogiem 2020

Jau sesto gadu pēc kārtas notiek Nikodema Rancāna vārdā nosauktais konkurss Latgales pedagogiem. Šogad īpaši tiek aicināti pieteikties skolotāji, kas rūpējas par latgalisko vērtību stiprināšanu un kuri ir gatavi sagatavot arī vismaz vienu video nodarbību par paša izvēlētu tēmu.

Visi nominanti tiks vērtēti trijās grupās: pirmsskolas izglītības iestāžu, skolu un augstskolu pedagogi. Kā arī tiek aicināti pieteikties jaunie mācībspēki ar darba stāžu mazāku par trīs gadiem un skolotāji, kas māca kādu praktisku amatu.

Konkursa mērķis – ir stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā, godinot izcilu veikumu pedagoģiskajā darbībā i veicinot latgalisko kultūras tradīciju ieaudzināšanu jaunajā paaudzē.

Apsveicama ir jaunu metožu un pieeju, stratēģiju, metodisko darbu izstrāde. Visās nominācijās pretendentiem tiks piešķirti papildu punkti pie izvērtēšanas, ja mācību process tiek organizēts arī latgaliešu valodā. Šogad konkursā ir ieviests jauninājums – ņemot vērā pēdējā laika aktualitātes, visās nominācijās pretendentiem jāparāda arī moderno tehnoloģiju praktisku pielietojumu mācību darbā – pašu spēkiem vai ar konkursa rīkotāju atbalstu būs jāsagatavo arī īsa video nodarbība.

Nikodema Rancāna konkursa balvu ir iedibinājusi Latgaliešu kultūras biedrība (LKB) un konkursa rīkošanu īsteno kopā ar sadarbības partneriem. Ar konkursa nolikumu un tam pievienoto pieteikuma anketu var iepazīties šeit, kā arī latgaliešu kultūras ziņu portālā lakuga.lv. Līdz 13. oktobrim tiek gaidīti pieteikumi, tad žūrija tos izvērtēs un, kam tas būs nepieciešams, projekta “DIGITALĪ LATGALĪŠI” ietvaros tiks sniegts atbalsts kvalitatīva video materiāla sagatavošanai. Jāatzīmē, ka minēto projektu atbalsta Latgales kultūras programma, kuru rīko Latgales Reģiona attīstības aģentūra sadarbībā ar Valsts Kultūrkapitāla fondu un a/s “Latvijas Valsts meži”.

Noslēgumā jāatgādina, ka izcilais katoļu garīdznieks un pedagogs Nikodems Rancāns (1870–1933) ir Latgales pirmās atmodas darbinieks ar iespaidīgu devumu Latgales kultūrā un izglītībā. Balvas pasniegšanas svinīgā ceremonija katru gadu tiek rīkota kādā no Latgales pašvaldībām. Iepriekšējos gados balvas pasniegšanas ceremonija ir notikusi Rēzeknē, Ludzā, Viļānos, Preiļos. Šogad noslēguma pasākums tiks rīkots 27. novembrī Rēzeknes novada Nautrānu pagasta Rogovkā.

Apskatiet nolikumu, aizpildiet pieteikuma anketu un nosūtiet to līdz 13. oktobrim!

Sīkāka informācija pa tālruni 26393531 vai rakstot uz e-pastu latgalisubidreiba@gmail.com


Skolotāju godināšanas pasākums Viļānos

Trešo reizi notika Nikodema Rancāna konkurss izcilākajiem Latgales reģiona pedagogiem. Konkursam tika iesūtīti 30 spilgtu pedagogu apraksti. Pirmais konkursa noslēguma pasākums tika rīkots Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, otrais – Ludzā, trešais – Viļānos. Ir cerība, ka arī nākošajiem konkursiem atradīsies pašvaldības, kas atbalstīs konkursa ideju un uzņems noslēguma pasākumu savā “mājā”. Nākošajā gadā konkursa organizatori cerīgi raugās Preiļu pašvaldības virzienā.

2017. gada N. Rancāna balvas ieguvēji (no kreisās): Nellija Guda (Viļānu vsk.), Aiga Jansone (Balvu profesianālā un vispārizglītojošā vsk.), Aelita Andrejeva (Rēzeknes 5. vsk.), Anita Ločmele (Baltinavas vsk.), Līga Uzulnīce (Kaunatas vsk.), Aija Babre (Dagdas vsk.). Otrajā rindā (no kreisās): Rihards Ciblis (Maltas vsk.), Ēvalds Kārklis (Rudzātu vsk.).

Viļānu konkursa noslēgums paliks prātā ar vairākām lietām. Tas bija pirmais konkurss, kurā bija pieteikti pretendenti no Balvu, Daugavpils, Krāslavas un Rugāju pašvaldību skolām. Konkurss, kurā no 30 pretendentiem 10 saņēma N. Rancāna balvu – sudraba pakavsaktu, bet izvēlēties nominantus bija ļoti grūti, jo skolotāju darbības raksturojumi tiešām pārsteidza ar savu daudzveidību un sasniegumiem valsts un starptautiskā līmenī.

Konkursā tika pasniegtas divas īpašas balvas, kas atklāj – pretendenti, kas tika pieteikti, ar savu darbību nav ietilpināmi noteiktās kategorijās, bet viņu pašaizliedzība un skolotāja misijas apziņa ļauj viņus saukt par Skolotājiem – ar lielo burtu, tiešā un pārnestā nozīmē. Īpaša balva tika pasniegta Margaritai Stradiņai (Rugāju novada vidusskola) un Anitai Ločmelei (Baltinavas vidusskola). Margaritas Stradiņas stāsts ir unikāls jau ar to faktu vien, ka savos 90 gados skolotāja vēl vada mazpulcēnus. 

Anitu Ločmeli, kas plašākai sabiedrībai zināma kā Danskovīte, precīzi noraksturoja balvas pasniedzējs režisors Viesturs Kairišs. Viņš teica, ka Anita ir kulta personība, bet Baltinavas teātrim “Palādas” ir kulta teātra prestižs, jo režisorei un dramaturģei ir izdevies radīt vienu no apmeklētākajām izrādēm Latvijā – komēdiju “Latgola.lv”.

Pasākumu organizēja Latgaliešu kultūras biedrība, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Viļānu novada dome Latvijas valsts simtgades projektā “Latgales kongresam 100”.

Jau otro gadu pasniegtas Nikodema Rancāna konkursa balvas izcilākajiem Latgales pedagogiem


Godinot garīdznieka, pedagoga, sabiedriskā darbinieka monsinjora Nikodema Rancāna (1870 – 1933) piemiņu, Skolotāju dienas priekšvakarā 25. septembrī Ludzas Tautas namā Latgaliešu Kultūras biedrība (LKB) sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA), pateicoties Kultūras ministrijas, Ludzas, Preiļu, Aglonas, Viļānu, Kārsavas un Rēzeknes novada finansiālajam atbalstam, rīkoja otrā N. Rancāna konkursa izcilākajiem Latgales pedagogiem noslēguma pasākumu.

Konkursa pamatideja – godināt labākos Latgales reģiona skolotājus, pasniedzot tiem simbolisku, īpaši šim konkursam izgatavotu balvu – sudraba pakavsaktu (rotkalis Rihards Ciblis no Rēzeknes novada Maltas pagasta) –, šādā veidā celt skolotāja profesijas prestižu, mudinot jauno paaudzi pārdomāt arī savas profesijas izvēli, neatstājot novārtā tās profesijas, kas ir saistītas ar vērtību izkopšanu un tālāku nodošanu nākamajām paaudzēm. Šogad konkursam tika pieteikti 16 pretendenti no Rēzeknes, Preiļu, Dagdas, Baltinavas, Ludzas, Kārsavas, Riebiņu un Viļānu novadiem, pārstāvētas bija 12 vispārizglītojošās un profesionālās ievirzes skolas, kā arī divas augstākās izglītības iestādes. Izcilākos pedagogus var pieteikt četrās nominācijās, pamatojot to profesionālo sniegumu un sasniegumus pēdējo mācību gadu laikā.

Jau otro gadu konkurss neveidojas nominācijā „Par spilgtāko debiju skolā”, kas liecina par jaunu pedagogu trūkumu Latgales skolās, iezīmējot kopīgo tendenci valstī – spējīgākie jaunieši izvēlas profesijas, kas garantē nākotnē arī adekvātu samaksu un prestižu sabiedrībā. Šogad balva šajā nominācijā netika pasniegta, taču priecē fakts, ka lielākais pieteikumu skaits bija nominācijā „Par inovācijām izglītības procesā”. Žūrija, kuras sastāvā ir gan LKB, gan pašvaldību pārstāvji, lēma, ka šajā nominācijā piešķiramas veselas četras balvas: Dagdas vidusskolas bioloģijas skolotājai, mazpulcēnu vadītājai Annai Krilovai, Viļānu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai Ilgai Kroičai, Ezernieku vidusskolas mājturības un sociālo zinību skolotājai Diānai Kiseļovai un Riebiņu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai Diānai Bravackai.

Nominācijā „Par inovācijām izglītības procesā” Nikodema Rancāna gada balva 2016 Dagdas vidusskolas bioloģijas skolotājai, mazpulcēnu vadītājai Annai Krilovai


Nominācijā „Par inovācijām izglītības procesā” Nikodema Rancāna gada balva 2016 Viļānu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai Ilgai Kroičai


Nominācijā „Par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darbaudzināšanai un amatu apmācībai” par N. Rancāna balvas ieguvējiem kļuva interešu izglītības skolotāji: Malnavas koledžas deju kolektīvu vadītāja Agnese Medne un mūzikas skolotājs Arnis Krancāns, Ludzas Mūzikas pamatskola.

Nominācijā „Par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darbaudzināšanai un amatu apmācībai” Nikodema Rancāna balva 2016 Malnavas koledžas deju kolektīvu vadītājai Agnesei Mednei


Savukārt nominācijā „Par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novadmācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolā” balvu saņēma Baltinavas vidusskolas novadmācības un vēstures skolotāja Inta Ludborža un Nautrēnu vidusskolas mūzikas skolotāja Anna Garanča.

Jāpiebilst, ka jau otro gadu pēc kārtas īpašas balvas izcilākajiem nominantiem pasniedz arī laikraksts „Izglītība un Kultūra”.

Latgaliešu literatūras, valodas un kultūrvēstures asociācija ārpus konkursa specbalvai „Par Latgales kultūrmantojuma saglabāšanu un iedzīvināšanu oriģinālos projektos, kā arī skolu un augstskolu darbā, novadmācības idejas aizsākšanā un realizēšanā” šogad izvirzīja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesori un LKB valdes priekšsēdētājas vietnieci Ilgu Šuplinsku. Šo īpašo balvu Ilgai Šuplinskai pasniedza LU profesore Lidija Leikuma, kura Ilgu raksturoja kā latgalisko iniciatīvu Perpetuum mobile, jo viņas realizēto projektu skaits jau tagad sniedzas trejos mūžos…Jāpiebilst, ka Ilga ir arī šī konkursa iniciatore.

Svarīgi, ka pasākumā balvu pasniedzēji bija novadu pašvaldību vadītāji, ievērojami Latgales novada cilvēki, Kultūras ministrijas pārstāvji, tādā veidā apliecinot savu cieņu pedagoga darbam un izrādot gatavību sadarboties skolas dzīvei aktuālu jautājumu risinājumā. Simboliski, ka visi konkursa pretendenti saņēma ne tikai RTA izdotās grāmatas, bet arī Antona Rupaiņa triloģiju „Māra mostas”, ko Latgaliešu Kultūras centra izdevniecība rakstnieka jubilejas gadā ir laidusi klajā vienā izdevumā. Veselīgu un možu garu palīdzēs uzturēt medus burciņa no Bišu muižas Kaunatas pagastā. Latgaliskā humora dzirksts un labestība strāvoja no pasākuma vadītājiem – kolorītās Nautrēnu vidusskolas direktores Anitas Ludboržas (viņa ir arī pagājušā gada N. Rancāna balvas laureāte) un viņas audzēkņa Valtera Duplinska — babiņas un unuka saspēles. Laureātus ar krāšņiem ziediem sveica kolēģi, draugi, tuvinieki, tā apliecinot šī notikuma īpašumu, jo šāda balva Latgales pedagogiem ir vienīgā.

Pasākumu kuplināja Ludzas Tautas nama pašdarbības kolektīvi, tostarp jauktais koris „Austrumstīga” (diriģentes Lolita Greitāne un Evita Podoleca), kā arī dziedošā Tihovsku saime.


Foto: Māris JustsNikodema Rancāna gada balva 2016


Jau otrais Nikodema Rancāna balvas konkurss Latgales izcilākajiem pedagogiem

2015. gada 13. septembrī Rēzeknes Augstskola (šobrīd – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) sadarbībā ar Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrību (šobrīd – Latgaliešu kultūras biedrība), Kultūras ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Dagdas, Rēzeknes, Ludzas un Aglonas pašvaldībām organizēja pirmo N. Rancāna konkursa noslēguma pasākumu. Tajā piedalījās 28 nominanti un 9 ieguva N. Rancāna balvu.

Šogad N. Rancāna konkurss izcilākajiem Latgales reģiona pedagogiem notiks jau otro reizi.

Konkursam tāpat kā pagājušajā gadā var pieteikties četrās nominācijās:

  • par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada mācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolas/augstākās izglītības iestādes mācību/studiju vidē;
  • par inovācijām izglītības procesā;
  • par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darba tikuma audzināšanai un amatu apmācībai;
  • par veiksmīgāko jaunā pedagoga debiju (pedagogi, kuru darba stāžs nepārsniedz trīs gadus).
Svarīgi, lai pieteikuma anketa parādītu, ka pedagoga darbība ir bijusi aktīva tieši pēdējos 2–3 gados.

Balvu – sudraba pakavsaktu – piešķir reizi gadā, septembrī, sagaidot katoļu garīdznieka un pedagoga, Latgales pirmās atmodas darbinieka, monsinjora Nikodema Rancāna dzimšanas dienu.

Skolotāju var virzīt skolas vai skolēnu (studentu) vadība, biedrība vai vecāku padomes pārstāvji.

Skolotājus konkursam var pieteikt līdz 2016.gada 5. septembrim.

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa


Nenokavē un pastāsti par savu labāko skolotāju arī citiem!

                                                                                                                                             Ilga Šuplinska, konkursa koordinatoreMonsinjora N.Rancāna goda bolva

2015.goda 13. septembrī paguoja 145 godi, kai Rēzeknis apriņča Bieržgaļa pogostā (tān – Kuorsovys nūvoda Mežavydu pogosts) dzims izcylais katuoļu goreidznīks un pedagogs, Latgolys pyrmuos atmūdys darbinīks, monsinjors Nikodems Rancāns (1870–1933). Lai gūdynuotu juo īspaideigū davumu Latgolys kulturā un izgleiteibā, Latgalīšu kulturys bīdreiba īdybynuojuse Nikodema Rancāna bolvu Latgolys izcyluokajim pedagogim. Bolva teik daškierta reizi godā, septembrī, vyspuorejuos un pamatizgleiteibys izgleiteibys īstuožu školuotuojim, kai ari augstuokūs un videjūs profesionalūs vuiceibu īstuožu vuiceibspākim par īvāruojamu īguļdejumu vuiceibu dorbā, latvyskuos un latgaliskuos kulturys un tradiceju īaudzynuošonā jaunajā paaudzē.

Bolva – sudobra pakavsokta (autors Rihards Ciblis) ir laimis zeime, kas īzeimej simbolisku i praktisku vierteibu. Nūdūdūt tū paaudzēs, mes globojam sovu materialū i goreigū kulturys slāni

Konkursu  Latgalīšu kulturys bīdreiba reikoj sadarbeibā ar Latgolys nūvodu pošvaļdeibom i Rēzeknis Tehnoloģeju akademiju.


Bolvys padūšona 2015.godā

Par nūzeimeigu veikumu pedagogiskajā darbeibā Latgolys reģionā svineiguo Nikodema Rancāna bolvys padūšonys ceremoneja nūtyka 2015.goda 13.septembrī .

Bolvai dasaceiti beja 28 pedagogi nu vysys Latgolys, kuru veikumu izvērtēja žureja, kurys sastuovā beja Izgleiteibys i zynuotnis ministrejis, Rēzeknis Latgalīšu kulturys bīdreibys, Rēzeknis Augstškolys i Latgolys nūvodu pošvaļdeibu puorstuovi.

Nominacejā “Par veiksmeiguokū jaunuo pedagoga debeju” bolva tyka daškierta Nautrānu vydsškolys Bieržgaļa pamatškolys školuotuojai Guntrai Kuzminai.

Nominacejā “Par myusdīneigu un rodūšu pīeju školānu dorba tykuma audzynuošonai un omotu apvuiceibai” bolvu sajēme Daugovpiļs Byuvnīceibys tehnikuma školuotuojs Aleksandrs Boginskis, nu specbolva tyka daškierta Baļtinovys vydsškolys i Baļtinovys Muzykys i muokslys školys školuotuojai Ivetai Gabrānei.

Nominacejā “Par inovacejom izgleiteibys procesā” bolva tyka daškiera Daugovpiļs Vaļsts gimnazejis školuotuojai Olgai Grišānei, nu specbolva Viļānu vydsškolys školuotuojai Felicejai Leščinskai.

Nominacejā “Par īguļdejumu un sasnāgumim latgalīšu volūdys, kulturviesturis un nūvoda vuiceibys īvīsšonā un īdzeivynuošonā školys vuiceibu vidē” bolvu sajēme Nautrānu vydsškolys školuotuoja Veronika Dundure i Baļtinovys vydsškolys školuotuojs Imants Slišāns, nu specbolva tyka daškierta Nautrānu vydsškolys školuotuojai Anitai Žogotai.

Eipaša bolva (uorpus konkursa) tyka padūta Lidejai Leikumai par nūpalnim latgalīšu literaruos volūdys atteisteibā, latgalistikys populariziešonā.

 .