Noderīga informācija

Latgaliešu literārās rakstu valodas pareizrakstības nosacījumus meklē šeit: www.lakuga.lv

LR Tieslietu ministrijas Valsts volodas centra izdotie Latgaliešu pareizrakstības noteikumi atrodami šeit: termi.lv

Pītera Stroda grāmata “Pareizraksteibas vōrdneica” digitālā formā http://ldb.lv/pspv/