Identitātes jautājumi izglītības un kultūras telpas stiprināšanai Latgalē

26. septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notiks seminārs “Latgales kultūrtelpas identitātes jautājumi un tās aktuālie izaicinājumi”. Klātienē un tiešsaistē eksperti paudīs savu redzējumu par identitātes lomu valstiskuma stiprināšanā, uzsverot lokālās identitātes atbalsta nepieciešamību izglītības un kultūrtelpas veidošanā, latgaliešu valodas attīstīšanā.

2021. gadā pieņemta virkne valsts plānošanas dokumentu nākamajiem septiņiem gadiem, t.sk. “Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”, “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”, kā arī apstiprināts “Latviešu vēsturisko zemju likums”, pieņemti grozījumi Augstskolu likumā, kas aizsāk fundamentālas izmaiņas augstākās izglītības pārvaldībā un attīstībā. Tāpēc tiek rīkots semināru cikls, kura pamatmērķis – aktualizēt valstiski nozīmīgu lēmumu izskaidrošanu plašākai sabiedrībai, kā arī veicināt nevalstisko organizāciju, pašvaldību, atbildīgo institūciju un nozaru sadarbību izvirzīto mērķu sasniegšanai reģiona līmenī. Ir svarīgi, ka vispārīgi pieņemti lēmumi rezultējas reģionam un nozarēm aktuālu problēmu risināšanā.

26.septembrī seminārā notiks četras diskusijas: “Kultūrvēsturiskās (lokālās) identitātes vieta administratīvi teritoriālajā reformā”, “Kas veido Latgales kultūrtelpas identitāti – vēsturiskie un mūsdienu aspekti”, “Latgales kultūrtelpas identitāte – latgaliešu valoda izglītībā”, “Augstākās izglītības iespējas un izaicinājumi Latgalē, Latvijā, pasaulē”. 

Diskusijās tiek aicināti piedalīties nozares eksperti: kā nevalstisko organizāciju pārstāvji, tā ministriju, valdības, pašvaldību, citu atbildīgo institūciju pārstāvji un zinātnieki.

Semināra rezultātus un idejas ir plānots apkopot un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai, īstenojot “Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”, augstskolu reformu, Kultūras ministrijai Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāna projekta izstrādei, kā arī publicēšanai Latgaliešu kultūras biedrības mājaslapā un apspriešanai nākamajā Latgolys kongresā, kas notiks 2022. gada aprīlī.

Seminārā aicināti pieteikties Latgales izglītības darbinieki, pašvaldību un nevalstisko organizāciju, kā arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Pieteikšanās līdz 24.septembrim, rakstot uz e-pastu: latgalisubidreiba@gmail.com (klātienes dalībnieku skaits ir ierobežots).

Seminārs notiks RTA no 10.00–16.00, tiešsaistē skatāms RTA FaceBook un Youtube profilos. Semināra dalībnieki varēs piedalīties arī Nikodema Rancāna balvas Latgales izcilākajiem skolotājiem noslēguma pasākumā, kas sāksies plkst. 16.00.

Semināru organizē Latgaliešu kultūras biedrība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, Pasaules latgaliešu 4.saieta rezolūcijas rīcības komiteju, tādējādi gatavojoties Latgolys kongresam, kas  2022. gada 27. un 28.aprīlī notiks Rēzeknē.

Semināru finansiāli atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Pasākumā tiks ievērotas epidemioloģiskās drošības prasības – klātienē pieejams tikai personai ar atbilstošu Covid-19 sertifikātu.

Semināra programma.

Juris Viļums, Latgaliešu kultūras biedrības valdes priekšsēdētājs (26393531)